Mandag 16. september var monitorer og datahåndterere fra hele landet samlet på Rikshospitalet for opplæring i RECIST. RECIST står for Response Evaluation Criteria in Solid Tumors og er kriterier som brukes, særlig i forskning, for å vurdere effekten av en gitt behandling ved kreft.

Hensikten med RECIST-kriteriene er å standardisere og forenkle evalueringen av pasientens tumorbyrde. RECIST benyttes ofte som endepunkt i kliniske studier. I dag benyttes RECIST 1.1, som kom i 2009 og er en justert og forbedret versjon av kriteriene, og iRECIST, som er tilpasset immunterapi og tar høyde for pseudoprogresjon, en tilstand man av og til ser ved immunterapi.

Hensikten med RECIST-kriteriene er å standardisere og forenkle evalueringen av pasientens tumorbyrde. RECIST benyttes ofte som endepunkt i kliniske studier. I dag benyttes RECIST 1.1, som kom i 2009 og er en justert og forbedret versjon av kriteriene, og iRECIST, som er tilpasset immunterapi og tar høyde for pseudoprogresjon, en tilstand man av og til ser ved immunterapi.

Det er de radiologiske bildene som danner grunnlaget for RECIST. Det er viktig at både radiolog og behandlende lege har god kjennskap til kriteriene og hva som defineres som respons og progresjon. I og med at dette ofte inngår som endepunkt i kliniske studier, er det også viktig at monitor og datahåndterer har forståelse for kriteriene og kan kvalitetssikre at de er blitt fulgt. Det var et ønske om økt kompetanse på dette hos monitor og datahåndterer som var utgangpunktet for dette kurset.  Her er nyttige linker for de som ønsker å lese mer om RECIST 1.1 og iRECIST:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19097774

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28271869

Tusen takk til overlege Thea Jahr ved Radiologisk avdeling på Radiumhospitalet og stipendiatene Andreas Hagen Røssevold ved Avdeling for kreftbehandling og Nikolai Kragøe Andreasen ved Institutt for Kreftforskning, som holdt kurset for oss.