NorCRIN har gitt innspill til Stortingsmelding om helsenæring 2019 – Handlingsplan for kliniske studier.