NorCRIN (Norwegian Clinical Research Infrastructure Network) søkte i oktober 2018 Forskningsrådet om 53 millioner til videreutvikling av arbeidet med kliniske studier. Sekretariatet ved St. Olavs hospital og partnere i NorCRIN kan med glede melde at NorCRIN har fått godkjent sin søknad og er invitert inn til forhandlinger.

Forskningsrådets styre vedtok fredag 6. september å investere inntil én milliard kroner i 16 nasjonale forskningsinfrastrukturer. Til fjorårets utlysning mottok Forskningsrådet 114 søknader. Innen fagområdet «Medisin og helse» er kliniske studier (NorCRIN) og nevroteknologi (NORBRAIN) innvilget støtte.

NorCRIN skal legge til rette for gjennomføring av kliniske studier av høy kvalitet. Midler går til oppgradering og videreføring der formålet er å ivareta utviklingen av metodikk og krav til kliniske studier og sørge for en langsiktig og bærekraftig drift.

Vi i sekretariatet i NorCRIN takker alle våre samarbeidspartnere; Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og universitetssykehuset i Nord-Norge for et meget godt samarbeid.

På vegne av sekretariatet og prosjektleder

Sigrun Kristine Sæther og Knut Hagen