PraksisNett

Ca. 70% av befolkningen er hos fastlegen hvert år. Likevel har det vært lite forskning på pasienter i norsk allmennpraksis, blant annet fordi det har vært tungvint å rekruttere både fastleger og pasienter til studier. Det har manglet en infrastruktur som legger til rette for effektiv og sikker rekruttering av pasienter. Forskningsnettverk i primærhelsetjenesten (PraksisNett) er etablert for å løse denne utfordringen.

PraksisNett består av en tjenestebasert del (Nettverket i PraksisNett) og en digital del (Snow-boksen).

Status

Leder for koordinerende enhet Bjørn Bjorvatn redegjorde for status for PraksisNett ved å gjennomgå informasjon på hjemmesiden. 1. november i år hadde 146 praksiser meldt sin interesse for å delta, 72 praksiser signert (373 hjemler/om lag 400.000 pasienter) og 19 Snow-bokser blitt utplassert.