Verktøy for datainnsamling

Se oversikt over tilgjengelige løsninger for datainnsamlingsverktøy.

I september 2016 ble Viedoc™ (OUS) datainnsamlingsverktøy (eCRF) for kliniske utprøvinger godkjent av OUS og det forventes snarlig godkjenning fra de øvrige personvernombud (PVO) ved universitetssykehusene.

Viedoc™ er en web-basert løsning for innsamling av data og som tilfredsstiller krav til legemiddelstudier. Løsningen har også en modul for innhenting av pasientrapporterte data via PC, mobil eller nettbrett.  Avdeling for forskningsstøtte i OUS setter opp studier i Viedoc™, og kan også utføre datahåndteringsoppgaver som datakontroll, koding, skrive datahåndterings-dokumentasjon m.m. Løsningen er kostnadsbasert. Her kan du lese mer om Viedoc.

OUS har andre datainnsamlingsverktøy, som er beskrevet under registerstøtte.

NTNU tilbyr WebCRF, som har vært brukt i mange nasjonale og internasjonale studier, og WebCRF versjon 3 har funksjonalitet som kreves i legemiddelstudier. For forskere fra Midt-Norge er løsningen kostnadsfri. Forskere utenfor helseregionen dekker direkte kostnader (kr 10 000 – 40 000). Prosjektet er vanligvis klart til utprøving etter 2 uker. Les mer  informasjon om WebCRF.

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) har tatt i bruk REDCap som datainnsamlingsverktøy. REDCap  er utviklet av Vanderbilt University i USA, og brukes i dag av over 3000 institusjoner i 125 land. Les mer informasjon om REDCap.

RedCap er godkjent av personvernombudet i UNN og tilbys studier som er forankret i UNN eller Finnmarkssykehuset. REDCap kan også tilbys til multisenterstudier der UNN eller Finnmarkssykehuset er hovedsponsor.

Randomiseringsløsninger

Både OUS, NTNU og UNN tilbyr randomiseringsløsninger for kliniske studier.

Informasjon om de ulike løsningene oppdateres fortløpende.