For industrien

Tett samarbeid med industrien er en viktig faktor i promotering av klinisk forskning i Norge. Vårt mål er å promotere og forbedre samarbeidet mellom akademia og industrien. NorCRINs kontaktpersoner fasiliterer og koordinerer kontakt mellom de akademiske forskningsmiljøene ved de norske helseforetakene og industrielle partnere innen et bredt spekter av terapiområder.

Du kan kontakte universitetssykehusene via kliniskestudier@norcrin.no. Eposten vil da automatisk bli videresendt til alle seks universitetssykehus i Norge. Universitetssykehusene vil hver for seg svare på din henvendelse.

Du kan også kontakte hvert enkelt universitetssykehus individuelt ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt under.

Les mer om hvordan henvendelser fra industrien blir håndtert ved å trykke på lenken under:

Dersom ditt firma ønsker å holde et møte med et eller flere fagmiljø ved et av de seks universitetssykehusene, benytt gjerne kontaktinformasjonen under til det aktuelle sykehuset. Det er utarbeidet et arbeidsnotat for planlegging av dialogmøter basert på tidligere erfaringer med slike arrangementer. Dette kan være et nyttig verktøy å ha med seg inn i en planleggingsprosess. Trykk på lenken under for å se arbeidsnotatet:

Akershus universitetssykehus HF

Kontaktperson: Siv Åshild Billington
Epost: kliniske.studier@ahus.no
Telefon: (+47) 67 96 86 90

Haukeland universitetssjukehus HF

Kontaktperson: Anne Mathilde Kvamme
Epost: anne.mathilde.henden.kvamme@helse-bergen.no
Telefon: (+47) 55 97 07 95

Oslo universitetssykehus HF

Kontaktperson: Ellen Johnsen
Epost: kliniske.oppdragstudier@ous-hf.no
Telefon: (+47) 482 30 256

St. Olavs hospital, Trondheim universitetssykehus

Kontaktperson: Maria Garli Hegvik
Epost: maria.garli.hegvik@stolav.no
telefon: (+47) 735 54808

Stavanger universitetssjukehus HF

Kontaktperson: Solfrid Moen
Epost: forskningsposten@sus.no
Telefon: (+47) 51 51 33 63

Universitetssykehuset Nord Norge HF

Kontaktperson: Merethe Larsen
Epost: kliniske.oppdragsstudier@unn.no
telefon: (+47) 77 75 59 06

Clinical trial offices

Norske helseforetak vektlegger profesjonalitet og transparens på alle stadier i samarbeid med industrien. Vi jobber derfor tett med dedikerte interne eller eksterne parter som spesialiserer seg på juridiske, administrative og finansielle oppgaver relatert til kliniske studier. Våre regionale kontakter bør alltid involveres så tidlig som mulig for å sikre en korrekt og fullstendig administrativ håndtering av studien.

Navn og kontaktinformasjon til de ulike representantene finner du under. 

Inven2 AS
Region: Helse Sør-Øst og Helse Nord

Kontaktperson: Siri Kolle
Epost: siri.kolle@inven2.com
Telefon: (+47) 415 13 746

Stavanger Helseforskning AS
Region: Helse Stavanger

Kontaktperson: Terje I. Våland
Epost: terje.vaaland@stahf.no
Telefon: (+47) 519 10 910

St. Olavs hospital, ved «Fremtidens Operasjonsrom» Oppdragsforskning, legemiddelstudier og medisinsk teknologi
Region: Helse Midt-Norge

Kontaktpersoner:

Ingrid Granbo
Epost: ingrid.granbo@stolav.no
Telefon: (+47) 932 23 788

Marianne Haugvold
Epost: marianne.haugvold@stolav.no
Telefon: (+47) 957 00 495

VIS
Region: Helse Vest

Kontaktperson: Kine Gregersen
Epost: kgr@visinnovasjon.no
telefon: (+47) 922 64 818