Planlegger du en klinisk studie?

NorCRIN gir råd om:

Er du forsker og har behov for assistanse og rådgivning, ta kontakt
med en av våre samarbeidspartnere i din helseregion

Les definisjoner og forklaring på sentrale begreper.

NorCRINs referansedokument gi en oversikt over gjeldende nasjonale og internasjonale lover, forskrifter og ICH Guideline for Good Clinical Practice (ICH GCP) som gjelder for kliniske legemiddelutprøvinger i Norge.

Noe du savner på våre nettsider? Kontakt oss på post@norcrin.no.