Status implementering av ny legemiddelforordning

Siste prognose for implementering av den nye forordningen for klinisk utprøving av legemidler (pdf) er 2020.

NorCRIN jobber med oppdatering av prosedyrene for legemiddelstudier i henhold til forordningen. Alle prosedyrer og de fleste maler vil være på engelsk.
GCP-kursene vil også oppdateres til å reflektere nytt regelverk.

Ved spørsmål angående implementering av forordningen, kontakt Martha Colban, marcol@ous-hf.no.

Denne informasjonen ble sist oppdatert 17. desember 2018.