Klinisk forskningsavdeling, UNN i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet arrangerer kurs i randomiserte kontrollerte forsøk 2.-4. september 2019.

Les mer om kurset i aktivitetskalenderen.